1
1

Vi hoppas och planerar men fortfarande osäkert

Det är fortfarande stor smittspridning och restriktionerna för evenemang kvarstår. Vi avvaktar nya direktiv men ett litet hopp finns att kunna genomföra mindre evenemang.

 

Datum är 28 augusti och vi hoppas att kunna genomföra Sportvagnsträffen Rally 2021 med målgång i Ulricehamn. Förmodligen start i Borås.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För rallydeltagare: