Regler för 2023.

Rallyt är öppet för alla sportvagnar och GT bilar oavsett fabrikat och årsmodell.

För att avgöra vad som är en sportbil har vi använt oss av Internationella Bilsportsförbundets (FIA) regelverk för att klass sport- och GT-bilar. Bilar som inte räknas till sportbilar är till exempel en Volvo S70 Cabriolet. Inte heller är bilar som det står Sport eller GT på bakluckan nödvändigtvis en sportvagn.

Nedan kriterier är normalt tre villkor för att en bil ska få klassas som sportbil:

  1. Bilen får ha maximalt 3 dörrar. (Det vill säga bilar med två dörrar eller tvådörrars ”kombi” med baklucka, såsom Volvo 1800ES  Volvo  är godkända.)
  2. Bilen får ha maximalt 2+2 sittplatser. (Alltså, alla bilar med helt baksäte för 3 personer faller bort. )
  3. Bilen skall vara tillverkad/såld med sportiga ambitioner. (Dvs om bilen uppfyller punkt 1 och 2 ovan så innebär det inte att det är en sportbil om den inte har de rätta ambitionerna

Vi gör ingen restriktion hur gammal eller i vilket skick din bil är. Vi förbehåller oss rätten att avgöra vad som är en sportvagn/sportbil/gran turismo, redan i din föranmälan.

Anmälan ska göras, först till kvarn gäller. Antal deltagare är maximerat till 100 bilar. Anmälan är godkänd när betalning är erlagd. Startbekräftelse skickas.

GPDR regler för hantering av personuppgifter. I och med att du anmäler dig har du även lämnat samtycke till att lämna dina uppgifter till oss för hantering enligt gällande lagstiftning

Startagvift: 200 kr i denna ingår Roadbook, kaffe med fralla vid starten och goodybag

Sista anmälningsdag 23 aug

Avanmälan: Avanmälan görs via epost till anmalan@sportvagnstraffen.se Vid avanmälan före 23 augusti återfås startavgiften. Vid avanmälan senare kan tyvärr inte startavgift återfås.

Klasser: Alla tävlar i en klass

Tävling: Under rallyt kommer enklare tävlingsmoment/frågor att finnas plus en ”skiljefråga”. Flest antal poäng/rätt vinner.

Rallyt körs på allmänna vägar som är belagda.

Start: Verktygsboden i Borås (Brämhult). Incheckning ska göras och handlingar ska vara uthämtade senast kl 10. sekretariatet öppnar 8.00 Första start sker kl 9.00 Start sker inte i startnummer ordning. Före start ska nummerskylt monteras på bilen.

Målgång: Ulricehamn vid restaurang Bryggan. Senast kl 14.45. Vid senare målgång är man diskvalificerad.

Följebil: Viking Bärgningstjänst har en följebil under hela rallyt så om problem med sportvagnen uppstår finns hjälp.

Priser: Pokaler till de tre första. ”Prisbord” med fina priser kommer att finnas. Alla som genomfört rallyt deltar i utlottning av fyra däck från Bribos värda c a 10 000 kr. Prisutdelning sker efter att alla gått i mål ca 15.45

Ändringar av regler kan göras och meddelas i startbekräftelsen/slutinstruktion eller i utskick till berörda.

Arrangör för Sportvagnsträffen Rally är Motorevenemang Sverige i samarbete med Sportvagnsklubben GöteborG, Ulricehamnsbygdens Motormuseum, Sjuhäradsbygdens Motorhistoriker m fl